Uporabljamo piškotke. S tem, ko zaprete to sporočilo ali nadaljujete z obiskom na naši strani, se strinjate z uporabo piškotkov na vaši napravi. Zapri

Kompetenčni center Biomedicinska Tehnika Laser and Health Academy Fotonika 21

Pet projektov KC BME

  Pet projektov, v katerih se prepletata znanje in delo preko 120-ih raziskovalcev, ustvarja sinergijske učinke in pospešuje:

  • razvoj novih terapevtskih izvorov,
  • novih ali izrazito izboljšanih nadzornih in diagnostičnih senzorjev ter
  • nadzor neposredno ali iz oddaljenosti samih naprav, pacienta ali terapevtskega posega.

MINMEDMINMED: Minimalno invazivne medicinske naprave

V okviru projekta poteka razvoj novih in inovativnih laserskih izvorov na osnovi diodnega črpanja ter novih medicinskih aplikacij že obstoječih izvorov na področju oftalmologije in dermatologije. Med cilji projekta sta razvoj novega oftalmološkega fotodisruptorja in razvoj novega laserskega izvora DualLight za laserske dermatološke naprave.

 

 

 

SmartMed: Pametne elektromagnetne medicinske naprave SMARTMED

V projektu razvijamo širok nabor inovativnih senzorjev učinkov elektromagnetnega valovanja na človeško tkivo. Cilj raziskav je preko kontrole elektromagnetnih parametrov doseči selektivno zdravljenje samo poškodovanega tkiva ter bolj natančno in manj invazivno delovanje na tkivo.

 

 

 

 

PhysicodermPhysiCoDerm: Povečanje prepustnosti celične membrane in kože za vnos učinkovin s fizikalnimi metodami

Vplivi električnega polja oziroma ultrazvoka na celice in tkiva so temelj razvoja novih terapevtskih naprav in metod, ki poteka v okviru projekta. Cilj raziskav so predvsem terapevtske metode, ki bodo omogočale vnos zdravilnih učinkovin preko kože, v kožne celice in v podkožna tkiva.

 

 

 

saminzdrav SAMinZDRAV: Povezljive hišne naprave kot podpora samostojnemu in zdravemu bivanju

V projektu raziskujemo najprimernejšo tehnološko izvedbo komponent za izgradnjo sistema, ki bo nemoteče zajemal in vrednotil parametre funkcionalnega zdravja spremljane osebe in ji podaljševal možnosti samostojnega in zdravega bivanja.

 

 

 

 

tof petTOF-PET: Instrumentacija za skener, razvija izboljšane slikovne tehnologije v nuklearni medicini

Pozitronska izsevna tomografija (PET) je pomembno diagnostično orodje v onkologiji, nevrologiji, kardiologiji in pri ugotavljanju vnetnih procesov. Cilj projekta je izboljšati kakovost naprav PET z vidika razmerja signal-šum preko izboljšanja časovne ločljivosti naprave.

 

Osnovne informacije o operaciji KC BME

Operacijo KC BME delno financira evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Operacija se izvaja skladno z operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sosobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Upravičenec in podpisnik pogodbe o sofinanciranju je zavod LAHA, Stegne 7, 1000 Ljubljana.
Skupna vrednost operacije znaša 9.071.937,00 EUR, kar predstavlja celotno vrednost upravičenih stroškov.
Vrednost sofinanciranja znaša 6.399.863,00 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85%, delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 15%.
Začetek operacije: 15.12.2010.
Konec operacije: 31.12.2013.
Informacije o izvajanju operacije daje vodja KC BME mag. Zore Lukin.